پلنر هوشمند ترکیش آوا

برای استفاده از پلنر فقط کافیه که وقتی از هفته ی اول شروع میکنی به یادگیری، به ترتیب روز های هفته مطالب درسی رو مشاهده کنی.

لازم به ذکره برای استفاده از پلنر باید ثبت نام کنید و پلنر بدون پکیج یادگیری ترکی ترکیش آوا کاربردی نداره.